BROADWAY ACROSS BORDERS

BILETY

https://app.evenea.pl/event/hashtagmusical/

# musical oryginalny 


Reżyseria: Aaron Thielen

Kierownictwo muzyczne: Ryan T. Nelson

Muzyka, teksty i koordynacja muzyczna: Adrian Kieroński, Gosia Lipka, Aga Ozon

Mentoring i konsultacja produkcyjna i prowadzenie warsztatów: Łukasz Czyż, Adrian Kieroński, Gosia Lipka, Aga Ozon 

Obsada: Marcelina Budz, Marta Bykowska, Alina Chybalska, Aneta Ćmiel, Maksymilian Deja, Katarzyna Dominiak, Karina Maria Giemza, Zuzanna Glądys, Adrianna Hanslik, Marta Jarmuszczak, Agata Kądzielawa, Karolina Kijak, Aneta Koprowska, Maja Korbiel, Wiktoria Krakowska, Maria Majewska, Zofia Marcinkowska, Julia Maszczak, Kamila Najduk, Krzysztof Neldner, Kamil Olczyk, Zofia Pacholczak, Paulina Pytlak, Łukasz Radlak, Andrzej Rassek, Julia Sekulska, Jakub Stryczyński, Karolina Szeleś, Martyna Temporowicz-Gudajczyk, Laura Walczak, Tomasz Wierzba

Reżyseria świateł: Ewa Garniec 

Wizualizacje: Lulu Zubczyńska

Realizacja świateł: Łukasz Broniewski

Realizacja dźwięku: Vadim Radishevskiy

Operator projekcji: Tomasz Jeziorski

Managerka sceny: Agnieszka Łuczyńska

Producentka wykonawcza: Sonia NieśpiałowskaProjekt jest finansowany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie  

Producent: Broadway Across Borders 

Producent wykonawczy: Materia  

Partnerzy: 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi


Projekt graficzny: Gra-Fika


GDZIE 

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi

ul. Żubardzka 2a

KIEDY 

Premiera: 16 czerwca 2023 g. 19:00 

BILETY

https://app.evenea.pl/event/hashtagmusical/


DOKUMENTACJA WARSZTATÓW

16.06.2023 / Broadway Across Borders w Polsce. Premiera musicalu oryginalnego # z udziałem młodych polskich artystów i artystek

Aaron Thielen i Ryan T. Nelson, założyciele Broadway Across Borders, wspierali stworzenie  nowego, napisanego i wykonywanego po polsku musicalu #. Broadway Across Borders zachęcał młodych artystów i artystki do kreatywności i sprawczości podczas pisania, tworzenia i wykonywania własnych, unikalnych utworów. Punktem wyjścia do pracy i przygotowania musicalu były tematy aktualne i ważne dla młodych osób w Polsce, dla nich także powstaje ten niezwykły spektakl. 

Światowa premiera i jedyny pokaz musicalu składającego się z oryginalnych utworów powstałych podczas projektu odbędzie się 16.06 o godzinie 19:00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Obsada musicalu reprezentuje trzy polskie uczelnie artystyczne. Podczas serii warsztatów w trzech miastach i spotkań online, powstał musical, który bada wyzwania stojące przed ich pokoleniem, w szczególności wpływ mediów społecznościowych na ich tożsamość, obraz samego/j siebie i postrzeganie innych. 

Publiczność musicalu odwiedzi trzy miejsca: imprezę w Warszawie, kawiarnię w Poznaniu i dworzec kolejowy w Łodzi. Chociaż każde z tych miejsc ma własną historię i bohaterów, łączą je tematy poruszane w każdym z nich. Każda historia i wszystkie postaci zostały stworzone i rozwinięte przez studentów i studentki z oryginalną muzyką skomponowaną i tekstami napisanymi przez Gosię Lipkę, Adriana Kierońskiego i Agę Ozon.

Ambasada USA w Warszawie zaprosiła do Polski artystów z Broadway Across Borders, którzy wierzą, że teatr muzyczny, na wskroś amerykańska forma sztuki, wykracza poza języki i narodowości i stanowi potężne narzędzie do eliminowania uprzedzeń i dyskryminacji oraz wspierania poszanowania i ochrony praw człowieka.

Broadway Across Borders z siedzibą w Chicago to organizacja realizująca projekty wymiany artystycznej łączące artystów teatru muzycznego w krajach takich jak Bośnia i Hercegowina, Polska, Serbia, Niemcy i Stany Zjednoczone. Pierwsze dwa projekty odbyły się w Bośni i Hercegowinie we współpracy z Ambasadą USA w Sarajewie. Tak narodził się BiH Broadway. Podczas pandemii BaB współpracowało z młodymi artystami z wielu krajów, aby stworzyć pierwszą międzynarodową wirtualną produkcję broadwayowskiego hitu Spring Awakening, a także dwa oryginalne dziesięciominutowe musicale.

Aaron Thielen od trzech dekad pracuje jako aktor, reżyser, choreograf oraz scenarzysta teatralny, przez 17 lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego Marriott Theatre w Chicago, skupiając się na tworzeniu premier oryginalnych musicali. Ryan T. Nelson jest profesorem teatru muzycznego na Northwestern University. Nadzoruje produkcje musicalowe w Wirtz Center for the Performing Arts, jest także dyrektorem muzycznym Marriott Theatre w Chicago. 

W musicalu # wezmą udział studenci i studentki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Studentki i studenci byli wspierani przez artystów młodego pokolenia, którzy brali udział w poprzednich projektach Broadway Across Borders: Agę Ozon, Adriana Kierońskiego i Gosię Lipkę, którzy napisali muzykę i teksty oraz Łukasza Czyża, który pełni rolę asystenta reżysera.

Elizabeth Blumenthal, zastępczyni attaché ds. kultury w Ambasadzie USA w Warszawie powiedziała: „Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki jest zachwycona mogąc łączyć tych utalentowanych młodych polskich artystów z amerykańskimi profesjonalistami z Broadway Across Borders we wspólnych poszukiwaniach sposobów w jaki teatr muzyczny może badać problemy społeczne. Czekamy z ciekawością, by zobaczyć co razem stworzą.”

# - an original musical


Director: Aaron Thielen

Music director: Ryan T. Nelson

Music, lyrics and music coordination: Adrian Kieroński, Gosia Lipka, Aga Ozon

Mentors, production consultants and facilitation of the workshops:  Łukasz Czyż, Adrian Kieroński, Gosia Lipka, Aga Ozon 

Artists: Marcelina Budz, Marta Bykowska, Alina Chybalska, Aneta Ćmiel, Maksymilian Deja, Katarzyna Dominiak, Karina Maria Giemza, Zuzanna Glądys, Adrianna Hanslik, Marta Jarmuszczak, Agata Kądzielawa, Karolina Kijak, Aneta Koprowska, Maja Korbiel, Wiktoria Krakowska, Maria Majewska, Zofia Marcinkowska, Julia Maszczak, Kamila Najduk, Krzysztof Neldner, Kamil Olczyk, Zofia Pacholczak, Paulina Pytlak, Łukasz Radlak, Andrzej Rassek, Julia Sekulska, Jakub Stryczyński, Karolina Szeleś, Martyna Temporowicz-Gudajczyk, Laura Walczak, Tomasz Wierzba

Lighting Design: Ewa Garniec 

Visuals: Lulu Zubczyńska

Lighting Technician: Łukasz Broniewski

Head of Sound: Vadim Radishevskiy

Projections Operator: Tomasz Jeziorski

Stage manager: Agnieszka Łuczyńska

Executive producer: Sonia Nieśpiałowska


The project is financed by the US Embassy in Warsaw

Production: Broadway Across Borders 

Executive production: Materia 

Partners:

The Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw

The Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań

The Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in Łódź

Graphic design: Gra-Fika


WHERE 

the Concert Hall of the Academy of Music in Łódź, ul. Żubardzka 2a

WHEN

Premiere: June 16th 2023 at 7 PM

TICKETS 

https://app.evenea.pl/event/hashtagmusical/


MORE PICTURES

16.06.2023 / Broadway Across Borders in Poland. The premiere of an original musical # with young polish artists

Aaron Thielen and Ryan T. Nelson, the founders of Broadway Across Borders, have helped facilitate the creation of a new, all-Polish written, created, and performed musical called # - an original Polish musical. Broadway Across Borders supported and encouraged thirty-five Polish students' creativity and entrepreneurial spirit as they wrote, created, and performed their own solely-unique work. 

The starting point for the creative work and preparation of the repertoire are the themes and issues important to young people in Poland. The world premiere of the original musical consisting of new songs created during the project will take place on June 16th at the Concert Hall of the Music Academy in Łódź.

The emerging artists represent three different Polish art schools; they worked together over a series of in-person workshops and online meetings to develop a musical that explores the challenges facing their generation, in particular the impact of social media on their identity, self-image, and perception of others.

The audience will visit three places: a party in Warsaw, a bakery in Poznań, and a train station in Łódź. Although each of these places has its own story and characters, the themes they explore are the threads that tie them together. Each story and all of the characters were created and developed by the students, with original music composed and written by Gosia Lipka, Adrian Kieroński, and Aga Ozon.

The U.S. Embassy in Warsaw has invited these American artists, who believe that musical theater, the quintessential American art form, transcends languages and nationalities. It is an incredibly powerful tool for building bridges between people to eliminate prejudice and discrimination and further human rights.

Broadway Across Borders is a Chicago-based organization that implements art exchange projects connecting musical theatre artists in countries such as Bosnia and Herzegovina, Poland, Serbia, Germany and the United States. Their first two projects took place in Bosnia and Herzegovina where they worked with the U.S. Embassy in Sarajevo. This is how BiH Broadway was born. During the pandemic, they worked with young artists from multiple countries to create the first international virtual production of the Broadway hit Spring Awakening, as well as two original ten-minute musicals. Now the U.S. Embassy in Warsaw has invited these American artists to work with the talented students here in Poland.

For the past 30 years Aaron Thielen has been working professionally as an actor, director, choreographer, writer, and for the past 17 years the Artistic Director at the Marriott Theatre in Chicago IL, that focuses on producing, creating, and developing musicals. Dr Ryan T. Nelson is an Associate Professor of Instruction in Music Theatre at Northwestern University. He supervises musical productions in the Wirtz Center for the Performing Arts. He is also the Music Supervisor/Resident Music Director at the Marriott Theatre in Chicago.

Students of the three arts schools will take part in this unique project, including The Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw, The Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań and The Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in Łódź.

Students were mentored by Broadway Across Borders alumni, recognized artists of the young generation: Aga Ozon, Adrian Kieroński and Gosia Lipka, who wrote the music and lyrics and Łukasz Czyż, who assisted the directors. 

Elizabeth Blumenthal, Deputy Cultural Attaché at the U.S. Embassy in Warsaw, says, “The U.S. Embassy is delighted to have the opportunity to bring together these talented young Polish artists to work with American theater professionals from Broadway Across Borders and find ways to use musical theater to explore social issues. We can’t wait to see what they create together.”

PRODUKCJA / PRODUCTION

FINANSOWANIE / FINANCED BY 


PRODUCENT WYKONAWCZY / EXECUTIVE PRODUCTION

PARTNERZY / PARTNERS