Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

OPERATOR PROGRAMU PRZESTRZENIE SZTUKI

PARTNERZY PROGRAMU PRZESTRZENIE SZTUKI

wcześniej

FESTIWAL HIP HOP W TEATRZE

PARTNERZY PROGRAMU W 2021


VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Łodzi

Łódzkie Centrum Wydarzeń

Katedra Badań Kulturowych w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

Scena Tańca AOIA

Centrum Praw Kobiet

Społecznie Zaangażowani

Miejsce Spotkań - społeczny dom kultury na Starym Polesiu

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

Teatr Szwalnia

PARTNERZY PROGRAMU W 2020


Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi i Klub Sportowy AD ASTRA w Łodzi

VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Łodzi

Polskie Forum Choreologiczne

Katedra Badań Kulturowych w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

Scena Tańca AOIA

Forum Tańca

Partnerzy projektu Ja i moja przestrzeń

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza oraz Centrum Praw Kobiet w Łodzi oraz Centrum Służby Rodzinie