REGULAMINY / 

TERMS AND CONDITIONS 

ZGŁASZANIE UWAG DOTYCZĄCYCH WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MATERIĘ 

Prosimy, by osoby biorące udział w wydarzeniach organizowanych przez Materię o  NIEZWŁOCZNE poinformowanie organizatora mailowo na adres: info@materialodz.pl o następujących zdarzeniach:

- brak możliwości udziału w wydarzeniu lub chęć rezygnacji przed datą rozpoczęcia wydarzenia, 

- pojawienie się objawów chorobowych lub kontakt z osobą zakażoną Covid-19

- nieprawidłowości organizacyjne,

- nieprawidłowości podczas zajęć/wydarzeń lub niewłaściwe zachowanie osób organizujących, występujących, uczących lub uczestniczących, 

W przypadku chęci napisania do nas anonimowo, prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.gle/5nGaASG6uVZ2rhQa8

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH MASTERCLASS Z RAPHAELEM XAVIEREM W DNIACH 8.07 (JEDNODNIOWY WARSZTAT ORAZ 10-14.07 (PIĘCIODNIOWY WARSZTAT W MATERII 


Zapisując się na warsztaty z Raphaelem Xavierem akceptują Państwo niniejszy Regulamin i zgadzają się Państwo na udostępnienie danych osobowych Fundacji Materia w celu uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do przybycia MINIMUM 15 min przed pierwszym warsztatem.  

3. Osoby uczestniczące w warsztatach podpisują oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wizerunku przez pierwszymi zajęciami. 

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Materia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 36c m 2, 90-154 Łódź. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne.

5. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych. W budynku jest dostępny pły dezynfekujący.

6. Zasady dla wspólnego bezpieczeństwa:

- Jeśli masz objawy przeziębienia, gorączki lub zakażenia Covid19 - nie przychodź, zostań w domu.

Umyj i zdezynfekuj ręce po przyjściu do budynku i przed opuszczeniem go. Jak najczęściej myj ręce podczas pobytu w budynku. 

- Organizator ma prawo odmówić wejścia na salę osobom z objawami przeziębienia, gorączki lub zakażenia Covid19.

7. Organizatorom zależy na atmosferze dialogu i wzajemnego szacunku podczas warsztatów. Organizator ma prawo upomnieć lub usunąć osobę uczestniczącą w warsztacie z listy, jeśli stosuje ona język nienawiści, zachowuje się w sposób niezgodny z powszechnie przyjętymi normami, w tym normami prawa, w sposób zagrażający innym osobom na sali lub w budynku.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wypadków i kontuzje podczas warsztatów. Prosimy o samodzielną ocenę własnych możliwości i słuchanie swojego ciała. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: info@materialodz.pl

9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia osobom uczestniczącym w warsztacie. 

10. Administratorzy sal nie odpowiadają za przedmioty osobiste znajdujące się na terenie budynku. 

11. Akceptując regulamin wyrażacie zgodę na wykonywanie zdjęć i filmowanie przez Fundację Materia oraz organizatora projektu podczas warsztatów i pokazu oraz ich publikację w mediach społecznościowych Fundacji Materia oraz partnerów projektu.

Osoby, które chcą chronić wizerunek prosimy o kontakt: info@materialodz.pl

12. Uczestnicy robiący zdjęcia lub nagrywający fragmenty warsztatu muszą uzyskać jasno wyrażoną zgodę osób które znajdą się na zdjęciu lub nagraniu. W przypadku upublicznienia tych zdjęć i nagrań zobowiązani są do użycia hasztagów i oznaczeń:

@materialodz #materialodz #philosophyofbreaking 

13. Zapisy dotyczą całego warsztatu.

14. Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconych środków. Jedynym wyjątkiem jest udukumentowana choroba uczestnika/czki. 

15. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. 

16. W miejscu warsztatów dostępna będzie szatnia, woda. Prosimy o zabranie wygodnego stroju oraz obuwia z podeszwami nie zostawiającego śladów (non-marking sole) na zmianę. 

17. Rekrutacja odbędzie się na podstawie formularzy wypełnionych przez uczestników, wyboru dokona komisja złożona z reprezentantów organizatorów. 

18. Warsztaty odbędą się w języku angielskim.

19. Osoby zgłaszające się na warsztaty zobowiązują się poinformować NIEZWŁOCZNIE organizatora wysyłając maila na adres: info@materialodz.pl o następujących zdarzeniach:

- brak możliwości udziału w warsztacie i chęć rezygnacji przed datą rozpoczęcia warsztatów 

- pojawienie się objawów chorobowych lub kontakt z osobą zakażoną Covid-19 podczas warsztatów  

- nieprawidłowości organizacyjne

- nieprawidłowości podczas zajęć lub niewłaściwe zachowanie organizatorów, nauczyciela lub uczestników podczas warsztatów

20. W przypadku chęci napisania do nas anonimowo, prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.gle/5nGaASG6uVZ2rhQa8


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NEXT LEVEL W MATERII - aktualizacja z dnia 11.03.2022


Zapisując się na warsztaty NEXT LEVEL akceptują Państwo niniejszy Regulamin i zgadzają się Państwo na udostępnienie danych osobowych Fundacji Materia w celu uczestnictwa w wydarzeniu.

1. Organizator główny warsztatów wymaga, by uczestnicy byli w pełni zaszczepieni przeciw Covid19 (2 dawki szczepionki dwudawkowej, lub 1 dawka szczepionki jednodawkowej), posiadali okazali organizatorom aktywny i ważny certyfikat zaszczepienia przeciwko Covid 19 (certyfikat staje się ważny 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia, czyli po otrzymaniu drugiej dawki lub po przyjęciu jednodawkowego preparatu)

Nie okazanie ważnego imiennego certyfikatu szczepienia przeciwko Covid19 przed pierwszymi zajęciami w ramach warsztatów będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zajęciach. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przybycia MINIMUM 15 min przed pierwszym spotkaniem. 

3. Warunkiem wstępu na salę jest wypełnienie i podpisanie niezbędnej dokumentacji uczestnika/czki - oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenia dotyczącego zgody na udostępnienie wizerunku 

4. Przed każdym spotkaniem będą sprawdzane listy obecności

5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Materia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 36c m 2, 90-154 Łódź. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne.

6. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych. W budynku jest dostępny pły dezynfekujący.

7. Informujemy, że zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Fundacja Materia ma prawo udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych i kontaktowych uczestników wydarzenia.

8. Zasady dla wspólnego bezpieczeństwa:

- Jeśli masz objawy przeziębienia, gorączki lub zakażenia Covid19 - nie przychodź, zostań w domu.

Umyj i zdezynfekuj ręce po przyjściu do budynku i przed opuszczeniem go. Jak najczęściej myj ręce podczas pobytu w budynku. 

- Podczas wejścia do budynku i w częściach wspólnych budynku jest obowiązek zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczki ochronnej. 

- Organizator ma prawo odmówić wejścia na salę osobom z objawami przeziębienia, gorączki lub zakażenia Covid19.

- Organizatorom zależy na atmosferze dialogu i wzajemnego szacunku podczas warsztatów. Organizator ma prawo upomnieć lub usunąć osobę uczestniczącą w warsztacie z listy, jeśli stosuje ona język nienawiści, zachowuje się w sposób niezgodny z powszechnie przyjętymi normami, w tym normami prawa, w sposób zagrażający innym osobom na sali lub w budynku.  

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wypadków i kontuzje podczas warsztatów. Prosimy o samodzielną ocenę własnych możliwości i słuchanie swojego ciała. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: info@materialodz.pl

10. Administratorzy sal nie odpowiadają za przedmioty osobiste znajdujące się na terenie budynku. 

11. Akceptując regulamin wyrażacie zgodę na wykonywanie zdjęć i filmowanie przez Fundację Materia oraz organizatora projektu Next Level podczas warsztatów i ich publikację w mediach społecznościowych Fundacji Materia oraz partnerów projektu Next Level. 

Osoby, które chcą chronić wizerunek prosimy o kontakt: info@materialodz.pl

12. Akceptując regulamin wyrażam zgodę na zapis monitoringu w budynkach, który będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby bezpieczeństwa i kasowany po 48 h. 

13. Każdorazowe wejście na salę jest równoznaczne z niniejszym oświadczeniem: 

OŚWIADCZENIE o stanie zdrowia i okolicznościach związanych z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

Oświadczam, że nie doświadczam żadnych objawów choroby ani przeziębienia, a mój stan zdrowia nie wskazuje na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie składam następujące oświadczenia na potwierdzenie okoliczności związanych z możliwością zakażenia ww. wirusem:

Nie jestem objęty/a kwarantanną;

Nie jestem pod nadzorem epidemiologicznym;

Nikt z moich domowników nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym ani kwarantanną;

W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą zarażoną COVID-19;

Nie występują u mnie obecnie ani nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe);

Żadne z ww. objawów nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni ani nie występują obecnie u nikogo z moich domowników.

Jeśli do 14 dni po każdej z prób wystąpią objawy Covid19 lub zostanie on zdiagnozowany zobowiązuję się się pilnie skontaktować z Materią na adres info@materialodz.pl, by organizator mógł poinformować pozostałe osoby (bez podawania danych osoby która zgłosiła zakażenie) 


14. Uczestnicy robiący zdjęcia lub nagrywający fragmenty warsztatu muszą uzyskać jasno wyrażoną zgodę osób które znajdą się na zdjęciu lub nagraniu. W przypadku upublicznienia tych zdjęć i nagrań zobowiązani są do użycia hasztagów i oznaczeń przekazanych przez organizatora w pierwszym dniu warsztatu. 


15. Zapisy dotyczą całego warsztatu, zapisując się deklarujecie obecność we wszystkie dni 9-13 maja oraz podczas prób 14 maja i pokazu końcowego 15 maja

16. Zapisać się można tylko na jeden z czterech warsztatów (albo hip hop dance, albo beatmaking, albo graffiti albo warsztat MCing/rap)  

17. Udział w warsztacie jest bezpłatny 

18. Projekt dedykowany jest osobom w wieku 16 - 30 (rocznikowo), w przypadku osób nieco młodszych lub nieco starszych prosimy o wypełnienie dodatkowych pól w formularzu

19. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. W miejscu warsztatów dostępna będzie szatnia, woda. Prosimy o zabranie wygodnego stroju oraz obuwia z podeszwami nie zostawiającego śladów (non-marking sole) na zmianę. 

20. Zapraszamy wszystkie osoby bez względu na narodowość, mieszkające aktualnie lub uczące się / studiujące w Łodzi lub okolicach. Osoby nie zamieszkujące w Łodzi i nie związane z Łodzią mogą aplikować, ale organizator nie zapewnia noclegu.

21. Rekrutacja odbędzie się na podstawie formularzy wypełnionych przez uczestników, wyboru dokona komisja złożona z reprezentantów organizatorów. 

22. Warsztaty odbędą się w języku angielskim, wymagana jest tylko podstawowa znajomość języka angielskiego, na miejscu obecny będzie tłumacz wspomagający ewentualnie trudniejsze kwestie


23. Osoby zgłaszające się na warsztaty zobowiązują się poinformować NIEZWŁOCZNIE organizatora wysyłając maila na adres: info@materialodz.pl o następujących zdarzeniach:

- brak możliwości udziału w warsztacie i chęć rezygnacji przed datą rozpoczęcia warsztatów 

- pojawienie się objawów chorobowych lub kontakt z osobą zakażoną Covid-19 podczas warsztatów  

- nieprawidłowości organizacyjne

- nieprawidłowości podczas zajęć lub niewłaściwe zachowanie organizatorów, nauczycieli lub uczestników podczas warsztatów

W przypadku chęci napisania do nas anonimowo, prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.gle/5nGaASG6uVZ2rhQa8


24. Zakładana liczba uczestników: Nie mniej niż 8 i nie więcej niż 30 uczestników

25. Osoby poniżej 18 roku życia muszą dostarczyć  przed rozpoczęciem warsztatów pisemną zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego na Twoje uczestnictwo w warsztatach. By otrzymać pismo do wydrukowania i podpisania napisz do nas na info@materialodz.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W MASTERCLASS RAPHAEL XAVIER - aktualizacja z dnia 24.04.2022


Zapisując się na warsztaty akceptują Państwo niniejszy Regulamin i zgadzają się Państwo na udostępnienie danych osobowych Fundacji Materia w celu uczestnictwa w wydarzeniu.

1. Organizator główny warsztatów wymaga, by uczestnicy byli w pełni zaszczepieni przeciw Covid19 (2 dawki szczepionki dwudawkowej, lub 1 dawka szczepionki jednodawkowej), posiadali okazali organizatorom aktywny i ważny certyfikat zaszczepienia przeciwko Covid 19 (certyfikat staje się ważny 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia, czyli po otrzymaniu drugiej dawki lub po przyjęciu jednodawkowego preparatu)

Nie okazanie ważnego imiennego certyfikatu szczepienia przeciwko Covid19 przed pierwszymi zajęciami w ramach warsztatów będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zajęciach. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przybycia MINIMUM 15 min przed pierwszym spotkaniem. 

3. Warunkiem wstępu na salę jest wypełnienie i podpisanie niezbędnej dokumentacji uczestnika/czki - oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenia dotyczącego zgody na udostępnienie wizerunku 

4. Przed każdym spotkaniem będą sprawdzane listy obecności

5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Materia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 36c m 2, 90-154 Łódź. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne.

6. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych. W budynku jest dostępny płyn dezynfekujący.

7. Informujemy, że zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Fundacja Materia ma prawo udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych i kontaktowych uczestników wydarzenia.

8. Zasady dla wspólnego bezpieczeństwa:

- Jeśli masz objawy przeziębienia, gorączki lub zakażenia Covid19 - nie przychodź, zostań w domu.

Umyj i zdezynfekuj ręce po przyjściu do budynku i przed opuszczeniem go. Jak najczęściej myj ręce podczas pobytu w budynku. 

- Podczas wejścia do budynku i w częściach wspólnych budynku jest obowiązek zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczki ochronnej. 

- Organizator ma prawo odmówić wejścia na salę osobom z objawami przeziębienia, gorączki lub zakażenia Covid19.

- Organizatorom zależy na atmosferze dialogu i wzajemnego szacunku podczas warsztatów. Organizator ma prawo upomnieć lub usunąć osobę uczestniczącą w warsztacie z listy, jeśli stosuje ona język nienawiści, zachowuje się w sposób niezgodny z powszechnie przyjętymi normami, w tym normami prawa, w sposób zagrażający innym osobom na sali lub w budynku.  

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wypadków i kontuzje podczas warsztatów. Prosimy o samodzielną ocenę własnych możliwości i słuchanie swojego ciała. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: info@materialodz.pl

10. Administratorzy sal nie odpowiadają za przedmioty osobiste znajdujące się na terenie budynku. 

11. Akceptując regulamin wyrażacie zgodę na wykonywanie zdjęć i filmowanie przez Fundację Materia oraz organizatora projektu Next Level podczas warsztatów i ich publikację w mediach społecznościowych Fundacji Materia oraz partnerów projektu Next Level. 

Osoby, które chcą chronić wizerunek prosimy o kontakt: info@materialodz.pl

12. Akceptując regulamin wyrażam zgodę na zapis monitoringu w budynkach, który będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby bezpieczeństwa i kasowany po 48 h. 

13. Każdorazowe wejście na salę jest równoznaczne z niniejszym oświadczeniem: 

OŚWIADCZENIE o stanie zdrowia i okolicznościach związanych z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

Oświadczam, że nie doświadczam żadnych objawów choroby ani przeziębienia, a mój stan zdrowia nie wskazuje na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie składam następujące oświadczenia na potwierdzenie okoliczności związanych z możliwością zakażenia ww. wirusem:

Nie jestem objęty/a kwarantanną;

Nie jestem pod nadzorem epidemiologicznym;

Nikt z moich domowników nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym ani kwarantanną;

W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą zarażoną COVID-19;

Nie występują u mnie obecnie ani nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe);

Żadne z ww. objawów nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni ani nie występują obecnie u nikogo z moich domowników.

Jeśli do 14 dni po każdej z prób wystąpią objawy Covid19 lub zostanie on zdiagnozowany zobowiązuję się się pilnie skontaktować z Materią na adres info@materialodz.pl, by organizator mógł poinformować pozostałe osoby (bez podawania danych osoby która zgłosiła zakażenie) 


14. Uczestnicy robiący zdjęcia lub nagrywający fragmenty warsztatu muszą uzyskać jasno wyrażoną zgodę osób które znajdą się na zdjęciu lub nagraniu. W przypadku upublicznienia tych zdjęć i nagrań zobowiązani są do użycia hasztagów i oznaczeń przekazanych przez organizatora w pierwszym dniu warsztatu. 

15. Udział w warsztacie jest bezpłatny 

16. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. W miejscu warsztatów dostępna będzie szatnia, woda. Prosimy o zabranie wygodnego stroju oraz obuwia z podeszwami nie zostawiającego śladów (non-marking sole) na zmianę. 

17. Zapraszamy wszystkie osoby bez względu na narodowość, mieszkające aktualnie lub uczące się / studiujące w Łodzi lub okolicach. Osoby nie zamieszkujące w Łodzi i nie związane z Łodzią mogą aplikować, ale organizator nie zapewnia noclegu.

18. Rekrutacja odbędzie się na podstawie formularzy wypełnionych przez uczestników, wyboru dokona komisja złożona z reprezentantów organizatorów. 

19. Warsztaty odbędą się w języku angielskim, wymagana jest tylko podstawowa znajomość języka angielskiego, na miejscu obecny będzie tłumacz wspomagający ewentualnie trudniejsze kwestie


20. Osoby zgłaszające się na warsztaty zobowiązują się poinformować NIEZWŁOCZNIE organizatora wysyłając maila na adres: info@materialodz.pl o następujących zdarzeniach:

- brak możliwości udziału w warsztacie i chęć rezygnacji przed datą rozpoczęcia warsztatów 

- pojawienie się objawów chorobowych lub kontakt z osobą zakażoną Covid-19 podczas warsztatów  

- nieprawidłowości organizacyjne

- nieprawidłowości podczas zajęć lub niewłaściwe zachowanie organizatorów, nauczycieli lub uczestników podczas warsztatów

W przypadku chęci napisania do nas anonimowo, prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.gle/5nGaASG6uVZ2rhQa8


21. Zakładana liczba uczestników: Nie mniej niż 8 i nie więcej niż 30 uczestników

22. Osoby poniżej 18 roku życia muszą dostarczyć  przed rozpoczęciem warsztatów pisemną zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego na Twoje uczestnictwo w warsztatach. By otrzymać pismo do wydrukowania i podpisania napisz do nas na info@materialodz.pl

TERMS AND CONDITIONS FOR THE NEXT LEVEL PROJECT AT MATERIA - updated on 11.03.2022


By applying to the NEXT LEVEL workshops, you accept these Terms and Conditions and agree to provide personal data to the Materia Foundation in order to participate in the event.

1. The main organizer of the workshop requires participants to be fully vaccinated against Covid19 (2 doses of a two-dose vaccine, or 1 dose of a single-dose vaccine), to have an active and valid certificate of vaccination against Covid 19 (the certificate becomes valid 14 days after the completion of the vaccination process). , i.e. after receiving the second dose or after taking the single-dose preparation)

Only the participants who will present a valid personal certificate of vaccination against Covid19 before the workshop will be allowed to participate in the workshop.

2. The participant is obliged to arrive at least 15 minutes before the first meeting.

3. The condition for admission to the workshop to complete and sign the necessary documentation of the participant / check - a declaration of health and a consent to use of the image of the participant. 

4. The attendance lists will be checked before each meeting. 

5. The administrator of your personal data is Fundacja Materia with its registered office in Łódź at ul. Kopcińskiego 36c m 2, 90-154 Łódź. The expression of the above consent is voluntary.

6. The event will be held taking into account the current sanitary requirements. A disinfectant is available in the building.

7. Please be advised that, in accordance with the guidelines for organizers of cultural and entertainment events during the SARS-CoV-2 virus epidemic in Poland, the Materia Foundation has the right to provide the Chief Sanitary Inspectorate and law enforcement services with personal and contact details of event participants.

8. Principles for common security:

- If you have symptoms of a cold, fever or Covid19 infection - don't come to the workshop, stay at home.

- Wash and disinfect your hands upon entering the building and before leaving. Wash your hands as often as possible while in the building.

- When entering the building and in the common parts of the building, it is obligatory to keep social distance and wear a protective face mask.

- The organizer has the right to refuse entry to the class to people with symptoms of a cold, fever or Covid19 infection.


- The organizers care about the atmosphere of dialogue and mutual respect during the workshops. The organizer has the right to remove a person participating in the workshop from the list if he or she uses hate speech, behaves in a manner inconsistent with generally accepted norms, including legal norms, in a way that threatens other people in the dance class or in the building.


9. The organizers are not responsible for the consequences of accidents and injuries during the workshops. Please know your own abilities and listen to your body. If you have any questions or concerns, please contact us: info@materialodz.pl

10. Building administrators are not responsible for personal belongings in the building.

11. By accepting the Terms and conticions, you consent to the taking photos of you and filming you by the Materia Foundation and the organizer of the Next Level project during the workshops and their publication in the social media of the Materia Foundation and the partners of the Next Level project.

If you want to protect your image, please contact: info@materialodz.pl

12. By accepting the regulations, I agree to the monitoring record in buildings, which will be used only for security purposes and deleted after 48 hours.

13. Each entry into the room is tantamount to this statement:

DECLARATION about the health and circumstances related to the possibility of infection with the SARS-CoV-2 virus:

"I declare that I do not experience any symptoms of illness or colds, and that my health condition does not indicate the possibility of infection with the SARS-CoV-2 virus.

At the same time, I submit the following statements to confirm the circumstances related to the possibility of infection with the above-mentioned virus:

I am not in quarantine;

I am not under epidemiological supervision;

None of my household members is under epidemiological supervision or quarantine;

In the last 14 days, I have not had contact with a person infected with COVID-19;

I do not currently have or have had any symptoms of infection in the last 14 days (fever, cough, runny nose, rash, muscle aches, sore throat, other unusual symptoms);

None of the above. symptoms have not been present in the past 14 days, nor are they present in any of my household members

If, up to 14 days after each workshop, symptoms of Covid19 appear or it is diagnosed, I undertake to urgently contact Materia at info@materialodz.pl so that the organizer can inform other participants (without providing the data of the person who reported the infection)"


14. Participants taking photos or recording fragments of the workshop must obtain a clearly expressed consent from the people who will be in the photo or recording. If these photos and recordings are made public, they are required to use the hashtags provided by the organizer on the first day of the workshop.


15. Registration applies to the entire workshop, by signing up you declare your presence on May 9-13 and during rehearsals on May 15 and the final show on May 15 2022.

16. You can only sign up for one of the four workshops (either hip hop dance, or beatmaking, or graffiti or MCing / rap workshop)

17. Participation in the workshop is free of charge

18. The project is dedicated to people aged 16 - 30 , in the case of slightly younger or slightly older people, please fill in additional fields in the application form

19. The organizers do not provide accommodation

A changing room and water will be available at the workshop site.

Please bring a comfortable outfit and shoes with non-marking sole for change before the workshop. 


20. We invite all people, regardless of nationality, currently living or studying / studying in Łódź or in the region. People who do not live in Łódź and are not related to Łódź can apply, but the organizer does not provide accommodation.

21. Recruitment will take place on the basis of forms filled in by participants, the selection will be made by a committee composed of representatives of the organizers.

22. The workshop will be held in English, only a basic knowledge of English is required, an interpreter will be present on site to assist with possibly more difficult issues


23. Persons applying for the workshop undertake to inform the organizer IMMEDIATELY by sending an e-mail to the following address: info@materialodz.pl about the following events:

- inability to participate in the workshop and willingness to resign before the workshop start date

- the appearance of Covid19 syptoms or after the contact with a person infected with Covid-19 during the workshop,

- any organizational issues, 

- innapropriate behavior of the organizers, teachers or participants during the workshops,

If you wish to write to us anonymously, please complete the questionnaire: https://forms.gle/5nGaASG6uVZ2rhQa8


24. Assumed number of participants: Not less than 8 and not more than 20 participants

25. Persons under 18 years of age must provide prior to the begining of the workshop a written consent from a parent or legal guardian for their participation in the workshop. To receive the form to be printed and signed write: info@materialodz.pl