O NAS

Materia to nowa, otwarta przestrzeń dla tańca i choreografii tworzona w dialogu z widzami, praktykami, profesjonalistami i amatorami umożliwia eksplorowanie materii i formy tańca w oparciu o różne metody pracy z ciałem, tak w procesie twórczym jak w profilaktyce i terapii.

To także nowy typ instytucji kultury, oparty na stałej współpracy organizacji pozarządowej z instytucjami państwowymi i samorządowymi. Tworzymy w Łodzi całoroczną scenę, miejsce do prób i rozwijania programów dla widzów i praktyków dedykowanych tańcowi współczesnemu i choreografii.

Fundację Materia stworzyli i prowadzą dr hab. Jacek Owczarek i Sonia Nieśpiałowska-Owczarek.

Poprzez szerokie spojrzenie na taniec i wartości jakie niesie, chcemy pokazać jak oddziałuje on nie tylko na scenie czy w przestrzeni nie scenicznej, lecz także na polu osobistego i wspólnego doświadczenia.

Materia realizować będzie program, na który składać się będą spektakle, warsztaty, rezydencje, laboratoria choreograficzne, projekty badawcze, jak również regularne treningi dla tancerzy oraz projekty społeczne i wydarzenia dla dzieci i ich opiekunów. Osią programu będą wydarzenia związane z tańcem współczesnym, choreografią i improwizacją otwierające taniec współczesny na publiczność, jak również otwierające publiczność na taniec.

Materia będzie współtworzyć polską i międzynarodową scenę tańca współczesnego przygotowując premiery i prezentując repertuar i najnowsze produkcje zarówno łódzkich artystów jak i tych z kraju i zagranicy.

Program Materii jest kluczem do stworzenia otwartej na wszystkich przestrzeni spotkania, gotowej na włączanie różnych przejawów działalności artystycznej, prowadzącej dialog ze społecznością i wzbogacającej lokalny krajobraz kulturalny.

Zapewnienie profesjonalnych warunków do tworzenia i prezentacji w dalszej perspektywie i kolejnych latach umożliwi zacieśnienie współpracy wewnątrz środowiska i rozwijaniu sieci partnerstw, co zaskutkuje lokalnymi i międzynarodowymi koprodukcjami spektakli i wydarzeń.


Fundacja Materia jest inicjatorem i jednym z operatorów ministerialnego Programu Przestrzenie Sztuki, sieci interdyscyplinarnych centrów sztuki. Partnerami są Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Urząd Miasta Łodzi i Miejska Strefa Kultury - Poleski Ośrodek Sztuki.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.


WIZJA MATERII

MATERIA tworzy otwartą przestrzeń doświadczania szerokiego spektrum tańca.

MISJA MATERII

Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla tańca i choreografii w dialogu z widzami, praktykami, profesjonalistami i amatorami.

Upowszechnianie szerokiego spektrum funkcjonalności i oddziaływania tańca.

Długofalowe eksplorowanie materii i formy tańca w oparciu o metody pracy z ciałem, tak w procesie twórczym jak w profilaktyce i terapii oraz badanie wpływu tych metod na inne dziedziny.

Rozwijanie programów gwarantujących ciągłość i jakość realizacji w oparciu o wypracowane metody.

Dbałość o rozwój publiczności poprzez holistyczne spojrzenie na taniec i włączanie społeczności lokalnej do działań Materii.

Współtworzenie w Polsce i zagranicą sieci wymiany, rezydencji i partnerstw, których istotnym elementem będzie miasto Łódź.

Zapewnienie profesjonalnych warunków do tworzenia, współpracy środowisk i prezentacji projektów.

Wsparcie potencjału płynącego z obecności studentów i młodych twórców.


SONIA NIEŚPIAŁOWSKA

dyrektorka programowa Materii

producentka i kuratorka tańca, autorka i redaktorka publikacji o tańcu

Pełni funkcję prezes Zarządu Forum Środowisk Sztuki Tańca. Należy do Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w Łodzi.

W latach 2009-2019 związana w Muzeum Sztuki w Łodzi jako producentka wystaw i wydawnictw.

Była kuratorką wielu programów filmów tańca na festiwalach tanecznych i filmowych oraz programu Nowe Horyzonty Tańca podczas 7 (z Jackiem Gęburą) i 8 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Współautorka Międzynarodowego Festiwalu Kino Tańca w Łodzi (2002–2006).

Producentka Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Tańca Sic! (2007–2012) w Warszawie, którego dyrektorką artystyczną była Ilona Trybuła, a dwie edycje odbyły się wspólnie z festiwalem Ad Libitum.

Z Pracownią Fizyczną wyprodukowała spektakl Soul Project/PL Davida Zambrano (2013).

Od wielu lat współtworzy z Dawidem i Joanną Lorenc program towarzyszący Ogólnopolskim Warsztatom Tańca Współczesnego w Połczynie-Zdroju i Połczyński Festiwal Tańca.

Wraz z Katarzyną Słobodą była kuratorką wystawy performatywnej Przyjdźcie, pokażemy Wam co robimy. O improwizacji tańca (2013) w ms² Muzeum Sztuki w Łodzi.

Z Joanną Chitruszko programowała Ruch w samym centrum uwagi i Słowa przychodzą później - odsłony Sceny Tańca Studio 2018 i 2019 w Warszawie.

Jurorka Polskiej Platformy Tańca 2019. Stypendystka MKiDN w 2020 roku.

Redaktorka publikacji:

Przyjdźcie, pokażemy Wam co robimy. O improwizacji tańca (red. z dr Katarzyną Słobodą, 2013),

Taniec współczesny w Polsce w drugiej połowie XX wieku (red. z Anną Banach i dr Juliuszem Grzybowskim, 2017),

Zorka Wollny Ofelie. Ikonografia szaleństwa (red. z dr hab. Z. Wollny i Anką Herbut, 2018),

Kontakt improwizacja w Polsce (red. z Pauliną Święcańską, 2019).

JACEK OWCZAREK


dyrektor Materii

tancerz, choreograf, pedagog, kierownik Instytutu Choreografii i Technik Tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi.

W latach 1994-2003 był tancerzem Teatru Tańca Alter prowadzonego przez Witolda Jurewicza w Kaliszu, współpracował z Teatrem Bretoncaffe w Warszawie.

Był aktorem i tancerzem w Teatrze Nowym w Łodzi, wziął wówczas m.in. udział we wspólnym projekcie Leszka Bzdyla i Piotra Cieplaka Przed południem, przed zmierzchem.

Tworzył choreografię, ruch sceniczny i występował w kilkudziesięciu przedstawieniach teatralnych, współpracował m.in. z Pawłem Miśkiewiczem, Mikołajem Grabowskim, Piotrem Cieplakiem, Konradem Dworakowskim oraz Darią Kopiec.

Od 1996 uczy tańca współczesnego i kontakt improwizacji.. Współautor Międzynarodowego Festiwalu Kino Tańca w Łodzi (2002–2006).

Brał udział w międzynarodowych projektach, m.in. w berlińskim teatrze Volksbühne, w Paryżu i Mau-Beige we Francji, w ramach festiwalu Roma Europa oraz w Museums Quartier w Wiedniu.

W 2009 założył w Łodzi grupę Pracownia Fizyczna, stworzył spektakle jak Meandrująca rzeka, a3, Zdarzenia we współpracy z muzykami Pawłem Szamburskim i Patrykiem Zakrockim, Re:akcje, Fajdros, (dwa ostatnie powstały we współpracy z Dotknij Teatru).

Tańczył w spektaklu Soul Project / PL Davida Zambrano, zrealizowanego przez Pracownię Fizyczną we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Zamówienia choreograficzne.


Fundacja MATERIA z siedzibą w Łodzi została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842566

REGON 386112725

NIP 7252299373

D-U-N-S® 851531094

NCAGE Code 9ALWH