20-4.04.2024  

NABÓR NA WOLONTARIAT 

Zaangażuj się w organizację i tworzenie festiwalowej atmosfery Polskiej Platformy Tańca 2024 w Łodzi

Polska Platforma Tańca to najważniejsze w Polsce profesjonalne wydarzenie promujące polski taniec przed międzynarodową publicznością, która przyjedzie z tej okazji do Łodzi. W platformie biorą udział osoby z zagranicy zajmujące się zarządzaniem, prezentacją, produkcją i promocją tańca, kierujące festiwalami i platformami z całego świata oraz osoby tworzące polskie spektakle taneczne i polskie środowisko tańca. 


Podczas Polskiej Platformy Tańca na 7 scenach w Łodzi prezentowanych jest 15 spektakli wybranych w drodze konkursu, organizowane są artystyczne wydarzenia towarzyszące oraz liczne spotkania i panele dyskusyjne.


Zapraszamy Was do współtworzenia Polskiej Platformy Tańca 2024, która w dniach 18-21 kwietnia po raz pierwszy odbędzie się w Łodzi. Do współpracy zapraszamy osoby zainteresowane działaniem w sferze kultury i sztuki, pragnące poznać od kuchni organizację międzynarodowego wydarzenia na wielu scenach w Łodzi.

Wolontariat to okazja by doświadczyć nowych wyzwań, rozwinąć umiejętności podczas współpracy w grupie, poznanie inspirujących osób, zawarcie nowych znajomości.

Organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Za program wolontariatu odpowiada Materia, która od 2021 roku tworzy w Łodzi wydarzenia związane z tańcem współczesnym i choreografią, pełniąca rolę producenta Polskiej Platformy Tańca 2024. Każda osoba biorąca udział w wolontariacie podpisze umowę wolontariacką z Materią zawierającą harmonogram pracy, otrzyma ubezpieczenie NWW i certyfikat udziału w wolontariacie z opisem działań po polsku i angielsku. 


Chcemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem produkcyjnym oraz pasją do oglądania i słuchania o tańcu i choreografii. Po rekrutacji podzielimy Was na grupy odpowiadające najważniejszym częściom/sekcjom Platformy, spotkamy się przed wydarzeniem online i na żywo. Punktem spotkań grup wolontariatu podczas trwania Platformy przy kawie i rozmowach będzie specjalnie przygotowana dla Was sala w nowej siedzibie Teatru Pinokio. 

Na zakończenie wydarzenia będzie czas na wspólne podsumowanie i rozdanie certyfikatów. 


Zapraszamy do aplikowania!

Agnieszka Łuczyńska, kierowniczka wolontariatu Polskiej Platformy Tańca

Sonia Nieśpiałowska, dyrektorka programowa Materii 


ZGŁOSZENIA  

Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy. https://bit.ly/FORMULARZ_WOLONTARIAT_PPT24

Nabór na wolontariat trwa od 20.03 do końca dnia 4.04.2024


Do aplikowania zapraszamy osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat w chwili aplikowania). 

Materia nie zapewnia dojazdu, noclegu i wyżywienia. Zapewniamy bezpłatną kawę i herbatę w Teatrze Pinokio i w Fabryce Sztuki

W formularzu zapytamy się o Twoje zainteresowania i motywację, znajomość języka angielskiego (nie jest obowiązkowa!), Twoją dostępność w czasie przygotowań i w czasie trwania Polskiej Platformy Tańca (okres od 16 do 21.04.2024). 

Im większa będzie Twoja dostępność, tym większe szanse że spotkamy się podczas organizacji Polskiej Platformy Tańca!


W dniu 29.03.2024 wybrane przez Materię osoby zostaną zaproszone mailowo do dołączenia do następujących Grup Wolontariatu:

 

Departament Gości

Grupa wspiera polskich i zagranicznych gości podczas pobytu w Łodzi, poprzez pomoc w kwestiach informacji, przemieszczania się po mieście, reaguje na zapytania gości i kontaktuje się z organizatorami. To dzięki tej grupie goście będą czuli się w Łodzi dobrze i zrealizują plan obejrzenia jak największej liczby polskich spektakli tanecznych.


Departament Rozmów 

Grupa wspiera organizacyjnie polskich i zagranicznych gości podczas prezentacji artystek/ów i producentów/ek (pitchingów), sesji feedbackowych, paneli dyskusyjnych które odbywają się w Fabryce Sztuki. Grupa wspiera kuratorkę programu towarzyszącego oraz sprawną organizację paneli, np. sprawi by goście otrzymali słuchawki z tłumaczeniem. 


Departament Fabryka 

Grupa wspiera organizacyjnie polskich artystów i artystki prezentujących spektakle w Fabryce Sztuki w Łodzi podczas prób i prezentacji, kieruje publiczność do sali i umożliwia sprawną komunikację z liderem/ką obiektu.  


Departament Pinokio

Grupa wspiera organizacyjnie polskich artystów i artystki prezentujących spektakle w Teatrze Pinokio w Łodzi podczas prób i prezentacji, kieruje publiczność do sali i umożliwia sprawną komunikację z liderem/ką obiektu.  


Departament Sala Koncertowa

Grupa wspiera organizacyjnie polskich artystów i artystki prezentujących spektakle w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi podczas prób i prezentacji, kieruje publiczność do sali i umożliwia sprawną komunikację z liderem/ką obiektu.  


Departament Monopolis/AOIA

Grupa wspiera organizacyjnie polskich artystów i artystki prezentujących spektakle na Scenie Monopolis oraz w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych (AOIA) w Łodzi podczas prób i prezentacji, kieruje publiczność do sali i umożliwia sprawną komunikację z liderem/ką obiektów.


Departament Dwa Teatry 

Grupa wspiera organizacyjnie polskich artystów i artystki prezentujących spektakle w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi podczas prób i prezentacji, kieruje publiczność do sali i umożliwia sprawną komunikację z liderem/ką obiektów.


Departament  Info 

Grupa wspiera organizacyjnie tworzenie i prowadzenie punktów informacyjnych w Teatrze Pinokio w Łodzi, Fabryce Sztuki w Łodzi oraz w Teatrze Wielkim w Łodzi. Grupa wspiera sprawne wydanie akredytacji dla gości i osób zarejestrowanych. 

Dzięki tej grupie publiczność przybywająca na Polską Platformę Tańca otrzymuje aktualne informacje o idei Platformy i bieżącym programie, lokalizacjach i dostępnych wejściówkach na spektakle.


Departament Biuro Prasowe 

Grupa wspiera organizatorów w przygotowaniu konferencji prasowej, w kierowaniu artystów oraz gości na wywiady, jest punktem kontaktowym dla fotografów Platformy i umożliwia sprawną komunikację z osobami odpowiedzialnymi za social media i PR Platformy. 

ORGANIZACJA PRACY WOLONTARIACKIEJ

Wolontariat trwał będzie codziennie w dniach 16-21 kwietnia 2024 w Łodzi i jest zorganizowany w blokach po 5-6 godzin. 

Wolontariat opiera się na świadomej, dobrowolnej pracy i zaangażowaniu w działania na rzecz organizacji Polskiej Platformy Tańca przy wsparciu i pod opieką kierowniczki wolontariatu oraz zespołu Materii. 

Każda z osób będzie przypisana do jednego z Departamentów, otrzyma harmonogram i ubezpieczenie NWW i podpisze umowę wolontariacką. 

Kontakt z organizatorami odbywa się drogą mailową przed Platformą i drogą telefoniczną - aplikacja Whatsapp (lub inna uzgodniona z kierowniczką wolontariatu) podczas trwania Platformy. 


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE WOLONTARIATU


Praca wolontariacka jest aktywnym i zaangażowanym działaniem w zespole organizującym Polską Platformę Tańca, składającym się z organizatorów, producenta - Materii, kierownika wolontariatu, kuratorki programu towarzyszącego, zespołu technicznego PPT, zespołów instytucji goszczących spektakle, 

Umiejętności, jakie rozwija wolontariat to ważne na rynku pracy oraz przydatne w życiu codziennym: punktualność, odpowiedzialność, organizacja pracy własnej, klarowna komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów, a także zwiększa poziom motywacji i satysfakcji. Wolontariat jest szansą rozwinięcia szeregu ważnych umiejętności interpersonalnych (miękkich): aktywne słuchanie, empatia, asertywność, umiejętność pracy w zespole, okazywanie szacunku innym ludziom, decyzyjność, umiejętność proszenia o pomoc, budowanie relacji.

Udział w programie wolontariatu podczas PPT daje możliwość uczestniczenia w organizacji wydarzeń scenicznych i paneli na różnych polach - poznania i wspierania artystów, poznania i wspierania zagranicznych gości, poznania i wspierania specjalistów PR, komunikacji z widownią, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Wolontariat zatem oferuje także rozwinięcie podstawowych (twardych) umiejętności zawodowych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, jak wiedza o funkcjonowaniu instytucji kultury, znajomość branży kulturalnej - w szczególności tańca, używanie języka angielskiego w mowie. 


BILETY NA SPEKTAKLE 

Każda osoba biorąca udział w wolontariacie ma możliwość obejrzenia spektakli z programu głównego i programu towarzyszącego oraz wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących jak panele Polskiej Platformy Tańca na równi z zagranicznymi gośćmi Platformy. 

Na część spektakli liczba miejsc jest ograniczona. Rezerwacja wejściówek na poszczególne spektakle będzie możliwa po przypisaniu osób do Departamentów opisanych powyżej, poprzez formularze online przesłane do osób zakwalifikowanych na Wolontariat. 

Podczas udziału w spektaklach PPT prosimy Was o noszenie plakietki, możliwość obejrzenia spektaklu wiąże się z zadaniem udzielania informacji widowni przed i po spektaklu, wsparcia prawidłowej realizacji wydarzenia, zgłaszania nieprawidłowości w przebiegu wydarzenia organizatorom. 


Kontakt

Czekamy na pytania dotyczące wolontariatu: info@materialodz.pl 

lub na Messenger / FB / IG: @materialodz