Warsztaty w VI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

Klasy taneczne z VI LO im. Joachima Lelewela w Łodzi w ramach współpracy z Materia / Łódź i programu Przestrzenie Sztuki wzięły w czerwcu udział w warsztatach tańca jazzowego i hip hop z Agnieszką Łuczyńską. Warsztaty koordynowała Marlena Bełdzikowska, inicjatorka powstania klas tanecznych w VI LO w Łodzi.


Agnieszka Łuczyńska o warsztatach: „pracowaliśmy z szeroką gamą ruchów jakie daje taniec jazzowy, szczególną uwagę zwracając na tak podstawowe elementy, jak izolacje, policentryzm i polirytmia oraz improwizacja. Zapoznawaliśmy się m.in. z ruchem w rytmie synkopowanym, stylami jazzu lat 20 XX w. oraz wpływami z kontynentu afrykańskiego. Główna zasada „Never stop moving” - powtarzając za Luigim, jednym z ojców jazzu. Tworząc choreografie duży nacisk kładliśmy na muzykalność i stylistykę jaką determinuje dana muzyka. Wykorzystując i doskonaląc słownik ruchowy tańca jazzowego, nie można zapominać także o tym, że głównym nośnikiem tej formy jest swobodna ekspresja, a nie tylko zbiór zasad. Warsztat wzbogacony był informacjami dotyczącymi historii tańca jazzowego oraz sylwetek osób, które go tworzyły.”


Agnieszka Łuczyńska (taniec) tancerka, choreograf, pedagog w Insytucie Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi. Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz kaliskiego Studium Kształcenia Animatorów Kultury na specjalizacji Taniec Współczesny. Przez wiele lat związana z turniejową formą tańca towarzyskiego, następnie szkoliła się w innych formach tanecznych - jazz, modern-jazz, hip-hop, klasyka, techniki współczesne. Tancerka i choreograf łódzkiej ekipy SKŁAD oraz instruktor i choreograf zespołu Krajki w Pałacu Młodzieży w Łodzi. W swoich projektach nie ogranicza się do jednej formy tańca, lecz czerpie z bogactwa każdej z nich. Podczas zajęć wspiera samodzielność w tworzeniu i sytuacji dla rozwijania zdolności improwizacyjnych.


Program Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Operator: Materia / Łódź

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki i oraz Urząd Miasta Łodzi

Zdjęcie: Øystein Haara, Miejsce: Bergen Kjøtt

Adrian Bartczak o sobie:

"Na moją edukację składa się wiele warsztatów i szkoleń. Uczyłem się od wspaniałych tancerzy i choreografów takich jak: Krzysztof Skolimowski, Dawid Lorenc, Ray Chung, Jozef Frucek i wielu innych. Zacząłem pracować jako freelancer od 2008 roku. Od tego czasu współpracowałem m.in. z Michałem Ratajskim, Tomaszem Rodowiczem, Robem Hayden’em, Sarah Shelton Mann, Rosaną Gamson, Minako Seki, Robertem Olivanem oraz Jackiem Owczarkiem.

Od roku 2011 wraz z Michałem Ratajskim współprowadziliśmy łódzką grupę tańca współczesnego KIJO, w której byłem choreografem, nauczycielem i tancerzem. Od 2012 roku brałem udział w wielu projektach tworzonych przez teatr Chorea prowadzonym przez Tomasza Rodowicza. W sierpniu 2016 roku zostałem tancerzem Norweskiego Teatru Tańca Współczesnego Carte Blanche, gdzie pracuję do dzisiaj.

19-20.07 / warsztat mistrzowski z Adrianem Bartczakiem

MATERIA zaprasza na dwudniowy warsztat mistrzowski dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych w tańcu współczesnym, które poprowadzi Adrian Bartczak w terminie 19-20.07.2021

Poniedziałek i wtorek w godz. 18-21 w sali Akademii Muzycznej w Ogrodach Geyera przy ul. Piotrkowskiej 293/305 w Łodzi

Zapisy ruszają 13.07.2021 o godzinie 10:00

Decyduje kolejność zapisów poprzez:

1. wypełnienie formularza i zaakceptowanie regulaminu (regulamin znajduje się w FORMULARZU ZAPISÓW

2. wniesienie opłaty przelewem po zapisaniu się

3. wysłanie potwierdzenia na adres: materia@materialodz.pl


Cena:

50 PLN za 2 dni (łącznie 6 h)

UWAGA: Studenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - udział bezpłatny


Prosimy o przelew i wysłanie potwierdzenia na adres: materia@materialodz.pl

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja Materia

Numer konta: Nest Bank 98 2530 0008 2059 1067 1930 0001

Dostępność:

Sale w Ogrodach Geyera znajdują się na wysokim 1 piętrze niestety bez windy. Osoby z jakimikolwiek trudnościami w poruszaniu się, które chciałyby wziąć udział aktywnie lub w roli obserwatora/ki prosimy o kontakt: materia@materialodz.pl


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Operator: Materia

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Było jest i będzie w roku 2021 ma nadzieję powrócić do pierwotnej formuły Sympozjum Sztuki zakładającego spotkanie i wspólną pracę artystów, a Pałac i Park w Morawie ponownie staną się miejscem naszych działań. Tym razem – proponując temat „W procesie” chcielibyśmy zachęcić twórców do działań performatywnych w połączeniu z tworzeniem obiektów materialnych, dźwiękowych, działań efemerycznych, dokumentacji oraz wykładów dotyczących sztuki. Naszym zamiarem jest poszerzenie pola eksploracji miejsca o nowe sposoby obrazowania i twórczej ekspresji, włączenie działania czasu. Motywem przewodnim Sympozjum będzie szeroko rozumiany proces twórczy, zbieranie danych, budowanie /konstruowanie dokumentacji, które w zamyśle zainicjują rozwiązania artystyczne. Skoncentrowanie się wokół świadomego lub intuicyjnego „dojrzewania” koncepcji artystycznych, wykorzystanie momentów iluminacji/wglądu czy przypadku – wszystko to złoży się na oswajanie stawianych sobie przez artystów zagadnień.

Miejsce Sympozjum (Pałac Morawa) to teren związany z niezwykłą historią geologiczną, przyrodniczą, historyczną, społeczną. To teren pogranicza, ciągłych zmian kulturowych i przynależności narodowej.

Pałac należy obecnie do Fundacji Św. Jadwigi prowadzącej działalność społeczną i kulturalną. Tereny (okolice Strzegomia) oferują dostęp do bogactw naturalnych – przede wszystkim do granitu, który pozyskujemy jako materiał do pracy dla gości sympozjum dzięki współpracy z tutejszymi firmami branży kamieniarskiej.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Było jest i będzie to projekt cykliczny. Zostało zainicjowane w roku 2017 jako kontynuacja projektu Hallo Wrocław 2016, które powstało z myślą o promocji w ramach Europejskiej Stolicy Kultury środowiska artystów związanych z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Była to seria międzynarodowych prezentacji sztuki, które odbyły się w latach 2010-2016 w wielu ośrodkach kultury w Niemczech, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.

W roku 2017 Hallo Wrocław zyskało nową formułę. Po doświadczeniach, jakie dała artystom organizacja ESK, ważnym wnioskiem było, iż nieodzownym, a często dziś pomijanym, czynnikiem pracy twórców jest spotkanie i dyskusja: budowanie relacji wewnątrz środowiska artystycznego. Projekt wystawienniczy stał się zatem przedsięwzięciem o charakterze sympozjum, w wyniku którego powstawała kolekcja prac prezentowana w formie wystawy a następnie publikowana w katalogu.

Sympozjum Sztuki zyskało nazwę inspirowaną tytułem pracy wrocławskiego artysty Stanisława Dróżdża: Było, jest i będzie.

W latach 2017-2019 miejscem spotkań w ramach Sympozjum oraz prezentacji kolekcji był Pałac w Morawie pod Strzegomiem.

Sympozjum Sztuki kontynuuje intermedialne tradycje wrocławskiego środowiska artystycznego, które od drugiej połowy XX wieku działało niezwykle dynamicznie, było otwarte na eksperyment, skłonne do podejmowania efemerycznych działań. Założenia Sympozjum Sztuki Było jest i będzie wpisują się w wartości wypracowane w tamtym czasie pozwalając na swobodną wymianę myśli artystom wizualnym, teoretykom, krytykom i historykom sztuki.

W 2020 roku w projekcie wzięło udział ponad 50 artystów związanych za ASP we Wrocławiu, ze środowiskami zaprzyjaźnionych uczelni w Polsce (ASP Gdańsk, ASP Katowice, UAP Poznań) oraz twórcami z innych krajów (Czechy, Austria, Grecja, USA, Węgry, Słowacja, Białoruś, Serbia).

Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie. Piękne czasy” zostało wymienione przez magazyn SZUM wśród najciekawszych wydarzeń jesieni 2020.

do 23.07.2021 / Otwarty nabór na rezydencję choreograficzną w Pałacu w Morawie

W ramach programu Przestrzenie Sztuki otwieramy nabór na rezydencję choreograficzną Materii podczas Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Było, jest i będzie organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Sympozjum odbywa się w dniach 29.08-9.09.2021 w Pałacu w Morawie pod Strzegomiem

W otwartym naborze 3 osobowa komisja (jej skład podamy wraz z wynikami naboru) wyłoni jedną osobę, która będzie realizować rezydencję podczas Sympozjum. Zgłoszenia muszą być zgłaszane przez artystów i artystki indywidualnie, nie zakładamy udziału kilku artystów w tej rezydencji.

Komisja oceniając zgłoszenia będzie kierować się pytaniami: czy założenia pracy rezydencyjnej są przemyślane i realne? czy założenia pracy rezydencyjnej uwzględniają możliwość kolaboracji z innymi artystami? czy osoba zgłaszająca się realizowała prace choreograficzne z artystami innych dziedzin sztuki?

Termin zgłoszeń: 23.07.2021 do końca dnia

FORMULARZ I REGULAMIN: https://forms.gle/DAM31cxfJ7dHzFj39

W formularzu wymagamy podania linku do co najmniej jednego nagrania autorskiej choreografii (nie musi to być spektakl).

Termin ogłoszenia wyników naboru: 27.07.2021 na stronie www.materialodz.pl oraz FB Materia / Łódź

W ramach rezydencji zapewniamy:

Rezydencję w gronie ok. 15 artystów artystów i artystek sztuk wizualnych i innych dziedzin sztuki z Polski i zagranicy,

Wsparcie merytoryczne kuratorów Sympozjum w uzgodnionym z Materią zakresie,

Udział w wykładach i spotkaniach w ramach Sympozjum,

Nocleg z wyżywieniem w Pałacu w Morawie na czas Sympozjum,

Udział w wystawie zbiorowej w Pałacu w Morawie podsumowującej Sympozjum,

Dokumentację fotograficzną pokazu pracy w Morawie,

Obecność zdjęcia i opisu pracy w katalogu wystawy i Sympozjum w porozumieniu z wydawcą - ASP we Wrocławiu,

Zamieszczenie materiałów o pracy i jej autorze na stronie www Sympozjum,

Po rezydencji w Morawie zakładamy prezentację efektów rezydencji w Łodzi w uzgodnionej między rezydentem a Materią formie oraz spotkanie z publicznością w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 30.11.2021, za którą przewidujemy honorarium w wysokości 1000 zł brutto.

-------------------------------------------------

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi

Program Sympozjum dofinansowany jest przez Miasto Wrocław

6-29.07.2021

Moduł 3: Technika José Limóna / prowadzi Natalia ‘Sarna’ Kladziwa

MATERIA zaprasza na lipcowy moduł dla osób średniozaawansowanych w tańcu współczesnym, obejmujący 6 spotkań, które poprowadzi w terminie 6-29.07.2021

Moduły miesięczne w Materii dają możliwość pogłębionej praktyki konkretnych technik, metod i kończą się krótkim pokazem oraz omówieniem/podsumowaniem.

Dokładny opis Modułu poniżej 👇

KIEDY:

wtorki i czwartki: 6, 8, 22, 27, 28, 29 lipca, godz. 18:00 - 20:30

GDZIE:

Akademia Muzyczna w Ogrodach Geyera przy ul. Piotrkowskiej 293/305 w Łodzi

Ostatnie spotkanie 29.06.2021 będzie trwało o godzinę dłużej (18:00 - 21:30)

ZAPISY wyłącznie przez formularz:

https://forms.gle/uSbAjRHBx63HSDV56

Zapisy ruszają 16.06.2021 o godzinie 14:00

Decyduje kolejność zapisów poprzez wypełnienie formularza i zaakceptowanie regulaminu oraz wniesienie opłaty przelewem po zapisaniu się.

CENA:

100 PLN za cały Moduł (6 zajęć)

Studenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – udział bezpłatny

Limit osób: 28

Moduł stanowi całość. Zapisując się deklarujecie chęć i gotowość uczestniczenia w 6 spotkaniach.

Jeśli z góry wiecie, że będziecie mogli uczestniczyć wyłącznie w części zajęć, prosimy, nie odbierajcie miejsca innym.

Po wyczerpaniu limitu miejsc, osoby będą rejestrowane na listę rezerwową - osoby te poinformujemy osobnym mailem.

Do końca roku przewidujemy jeszcze 3 moduły miesięczne!

Wrzesień: Joanna Jaworska-Maciaszek, Październik: Wojciech Furman,

Listopad: Aleksandra Kozańska-Jóźwiak

Więcej informacji i zapisy na kolejne moduły wkrótce, także stay tuned!

Dostępność:

Sale w Ogrodach Geyera znajdują się na wysokim 1 piętrze niestety bez windy. Osoby z jakimikolwiek trudnościami w poruszaniu się, które chciałyby wziąć udział aktywnie lub w roli obserwatora/ki prosimy o kontakt: materia@materialodz.pl

------------------------------------------------------------------------------

BIOGRAM:

Natalia 'Sarna' Kladziwa

Tancerka, choreografka, pedagog tańca. Występowała na wielu polskich scenach, a także w Niemczech, Austrii, Grecji i Korei Południowej. Absolwentka Prywatnej Szkoły Baletowej im. M. M. Szewczenko w Gliwicach oraz Anton Bruckner Privatuniversität w Linz, w Austrii (kierunek taniec współczesny i pedagogika tańca). Aktualnie studentka choreografii na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Była tancerką zespołu TEATR WYOBRAŹNI oraz street-dance’owej grupy ŚLUNSKI AZYL. Obecnie tańczy w spektaklu KARAOKE oraz ODYSEJA stworzonego przez Tomka Ciesielskiego (2020-2021). Założycielka i choreograf grupy ZOKINAZOLI, z którą zrealizowała spektakl PARÓWKI ROSNĄ NA DRZEWACH. Współpracowała jako choreograf z Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi przy spektaklu KTO NIE MA NIC, TEN MOŻE WSZYSTKO. Zorganizowała ponad 50 weekendowych warsztatów tańca oraz 3 obozy taneczne dla dorosłych WZLOTY.

Uczestniczyła w festiwalach, konkursach i warsztatach w Polsce i za granicą. Od piętnastu lat z wielkim zaangażowaniem zaraża swoją pasją dzieci, młodzież i dorosłych jednocześnie dbając o swój rozwój taneczny i duchowy.

REGULAMIN I INFORMACJE DOT. ZAPISÓW W FORMULARZU: https://forms.gle/uSbAjRHBx63HSDV56

------------------------------------------------------------------------------

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Operator w Łodzi: Materia

Partnerami projektu w Łodzi są: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi

fot. Mariusz Marciniak

od 11.05 do końca listopada - Moduł Zaawansowany!

Od 11.05 wraca moduł dla osób zaawansowanych w tańcu współczesnym! Trwać będzie od maja do końca listopada z przerwą wakacyjną (lipiec i sierpień).

W zeszłym roku zrealizowaliśmy 105 godzin treningów nad którym czuwała 8–osobowa kadra. Grudniowy pokaz był zwieńczeniem regularnych spotkań, podczas których tancerze od września pracowali z technikami tańca współczesnego, klasycznego oraz pilatesu, z naciskiem na wzmocnienie oraz profilaktykę dla tancerzy.

W tym roku planujemy dwa pokazy choreografii powstałych w ramach modułu: 2 lipca i na koniec listopada.

Autorami założeń Modułu Zaawansowanego są dr hab. Jacek Owczarek i dr Witold Jurewicz

W maju i czerwcu Moduł poprowadzą: Natalia ‘Sarna” Kladziwa, Zuzanna Kasprzyk i dr Anna Wytych-Wierzgacz

Terminy: wtorki 18-20, czwartki 17-20, piątki 17-19

Miejsce: nowa siedziba Instytutu Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w Ogrodach Geyera, Piotrkowska 293/305


Zapisy ruszą 6.05.2021 o 10:00

Decyduje kolejność zapisów poprzez wypełnienie formularza i zaakceptowanie regulaminu znajdujących się pod tym linkiem

Limit osób: 28

Zapisując się deklarujecie chęć i gotowość uczestniczenia w 3, w szczególnych przypadkach w 2 spotkaniach tygodniowo.

Jeśli z góry wiecie, że będziecie mogli uczestniczyć wyłącznie np. w 1, nie odbierajcie miejsca innym.

Po wyczerpaniu limitu miejsc, osoby będą rejestrowane na listę rezerwową. Osoby te poinformujemy osobnym mailem.

Udział w Module jest bezpłatny do końca maja, w kolejnych miesiącach moduł będzie płatny.

------------------------------------------------------------------------------

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Operator w Łodzi: Materia

Partnerami projektu w Łodzi są: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi

Sebastian Flegiel, fot. Mariusz Marciniak

12.05-3.06.2021

Moduł 1: Grupowa indywidualność - Improwizacja kontra struktura / prowadzi Sebastian Flegiel


MATERIA zaprasza na majowy moduł dla osób średniozaawansowanych w tańcu współczesnym, obejmujący 8 dwugodzinnych spotkań, które poprowadzi Sebastian Flegiel w terminie 12.05-3.06.2021 ( 4 środy i 4 czwartki w godz 19-21 w sali Akademii Muzycznej w Ogrodach Geyera przy ul. Piotrkowskiej 293/305 w Łodzi)

Nasze moduły miesięczne dają możliwość pogłębionej praktyki konkretnych technik i metod i kończą się krótkim pokazem oraz omówieniem/podsumowaniem pracy.

Zapisy ruszają 5.05.2021 o godzinie 10:00

Decyduje kolejność zapisów poprzez wypełnienie formularza i zaakceptowanie regulaminu znajdujących się pod tym linkiem

Limit osób: 25

Moduł stanowi całość. Zapisując się deklarujecie chęć i gotowość uczestniczenia w 8 spotkaniach.

Jeśli z góry wiecie, że będziecie mogli uczestniczyć wyłącznie np. na połowie, nie odbierajcie miejsca innym.

Po wyczerpaniu limitu miejsc, osoby będą rejestrowane na listę rezerwową. Osoby te poinformujemy osobnym mailem.

Udział w Module majowym jest bezpłatny, w kolejnych moduły miesięczne będą płatne.

Do końca roku przewidujemy jeszcze 6 modułów miesięcznych!

Dostępność:

Sale w Ogrodach Geyera znajdują się na wysokim 1 piętrze niestety bez windy. Osoby z jakimikolwiek trudnościami w poruszaniu się, które chciałyby wziąć udział w zajęciach aktywnie lub w roli obserwatora prosimy o kontakt: info@materialodz.pl

------------------------------------------------------------------------------

OPIS MODUŁU 1 Grupowa indywidualność - Improwizacja kontra struktura

Moduł prezentuje i zapoznaje z konceptem improwizacji grupowej, oparte o techniki natychmiastowej kompozycji oraz kontakt improwizacji - w ujęciu “soft touch”. Tematem przewodnim jest rozpoznanie wachlarza możliwości wewnątrz dualizmu jednostka - grupa.

Moduł przeprowadzony będzie za pomocą serii ćwiczeń mających na celu zapoznanie uczestników z możliwościami kreacji wewnątrz ramy jaką jest współdziałanie w grupie.

Moduł zakończy omówienie procesu pracy w ujęciu “instant composition”.


SEBASTIAN FLEGIEL O SOBIE:

“Od dwóch dekad zbieram i sklejam w spójną całość doświadczenia pochodzące z wielu dziedzin ruchu. Jestem tancerzem, ruchowcem, performerem, dyplomowanym instruktorem tańca, certyfikowanym masażystą oraz adeptem Aikido. Fascynuje mnie motoryka, anatomia, dynamika ruchu. Jego znaczenie i odbiór przez widza w oparciu o wspólnie czytaną symbolikę. Moje doświadczenie pozwala mi przyglądać się ruchowi z wielu perspektyw jednocześnie. Lubię dokonywać fuzji wiedzy dotyczącej różnych dziedzin. Lubię dokonywać jej w ruchu, jak i siedząc z kawą przy stoliku. Lubię o ruchu myśleć, a potem sprawdzać co z tego myślenia wynika w praktyce. Jestem filozofem i inżynierem, tnę ruch, rozkładam na części pierwsze i potem znów sklejam. Codziennym aktem istnienia, poszerzam wiedzę o ciele i procesach, jakie w nim zachodzą.

Aktywnie uczestniczę w popularyzacji tańca współczesnego i Kontakt Improwizacji w Polsce i za granicą. Szczęśliwie udało mi się na mojej drodze spotkać wielu świetnych nauczycieli i instruktorów z wielu dziedzin ruchu, którymi się zajmowałem i zajmuję. W przestrzeni CI byli to Nancy Stark Smith, Chris Aiken, Alicia Greyson, Karl Frost, Martin Keogh, Adrien Russi, Claire Filmon, Ray Chung, Rick Nodine, Charlie Morrissey, Roberta Anderson, Thomas Kempe, Andrew Harwood, Angela Dony oraz wielu innych.

Od 2013 roku regularnie uczę na Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego „Na Bosaka” w Połczynie Zdroju. Jestem autorem dwóch tekstów w antologii Kontakt improwizacja w Polsce (Warszawa 2019). Brałem udział w przedsięwzięciach oraz projektach artystycznych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Słowacji i Niemczech Współpracowałem z Kolegium Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, wprowadzając studentów w świat tańca współczesnego. W Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, pracowałem warsztatowo z Teatrem ZAR. Dla Teatrów CHOREA z Łodzi i Dada von Bzdülöw z Gdańska, prowadziłem zajęcia w technice Kontakt Improwizacji.”

------------------------------------------------------------------------------

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Operator w Łodzi: Materia

Partnerami projektu w Łodzi są: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi
fot. Kamil Soczewka

29.10.2020 / OTWARTY NABÓR / LABORATORIA CHOREOGRAFICZNE

Materia zaprasiła do zgłoszeń się na Laboratorium choreograficzne 2. Termin wysłania zgłoszeń upłynął w dniu 29.10.2020. Wybraliśmy nie jedno, a dwa zgoszenia. Szczegóły wkrótce!

W ramach pilotażu projektu Przestrzenie Sztuki odbędą się więc nie dwa a trzy dwumiesięczne laboratoria dla osób rozpoczynających tworzenie choreografii lub mających za sobą już kilka prac. W ramach Laboratoriów otrzymają dostęp do sali prób i możliwość konsultacji prac.

Laboratoria to czas na eksperymentowanie i badanie, sprawdzanie koncepcji. Nie oczekujemy przygotowania spektaklu ani jego publicznej prezentacji. Uczestnicy każdego z Laboratoriów w wybranej przez siebie formie podzielą się swoją pracą podczas 2 pokazów lub spotkań w uzgodnionym terminie.

Laboratorium 1 już trwa, na drugie Laboratorium ogłosiliśmy nabór otwarty, kierując go głównie do twórców związanych z Łodzią.

Laboratorium odbędzie się listopadzie i grudniu 2020 w Łodzi. Zespół Materii podczas naboru kierowaŁ się odpowiedziami na 3 pytania: czy plan laboratorium jest przemyślany i realny? czy w zgłoszeniu główna metoda pracy i/lub technik jest klarownie opisana? czy osoba zgłaszająca się jest związana z Łodzią?

O wyniku naboru poinformowaliśmy mailowo wszystkich uczestników.

Zgłoszenie i udział w Laboratorium nie wiązało się z opłatami. Organizator określił budżet Laboratorium w wysokości 1000 zł. Sposób jego wydatkowania (honoraria, w tym konsultacje i inne koszty), zgodny ze Statutem fundacji i charakterem Laboratorium, zostanie ustalony z uczestnikami Laboratorium. Ustalone wydatki opłaca Organizator.

Terminy pracy na salach będą uzgadniane indywidualnie po wynikach naboru, będą wynikały z dostępności sal. Limit uczestników jednego Laboratorium to 6 osób (wliczając osobę reprezentantującą). Osoby spoza Łodzi mogą wziąć udział w naborze pamiętając, że nie zapewnimy noclegów.

Pytania i trudności formalne prosimy komunikować na adres: info@materialodz.pl

Z wszystkimi uczestnikami Laboratorium zostanie podpisana umowa o współpracy, w której określone będą m.in. zasady korzystania z sal, ramowy harmonogram, kwestie informacji i promocji, kwestie bezpieczeństwa, klauzule RODO, warunki odwołania i rezygnacji.

-------------------------------------------------

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi

fot. Mariusz Marciniak