MATERIA SZUKA OSOBY, KTÓRA ZAJMIE SIĘ KOORDYNACJĄ PROGRAMU GŁÓWNEGO

Poszukujemy osoby, która zajmie się w Łodzi koordynacją i organizacją wydarzeń programu głównego Materii w Łodzi, w tym warsztatów i modułów edukacyjnych, produkcji premier, prezentacji spektakli, koordynacją pracy wolontariuszy i praktykantów

Praca w okresie maj-grudzień 2021 z opcją kontynuacji


Wymagania:

- wysoka kultura osobista,

- umiejętności organizacyjne na wysokim poziomie,

- zdolność do pracy pod presją czasu,

- samodzielność i umiejętność organizacji własnej pracy,

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średnio-zaawansowanym,

- praca w środowisku MS office oraz z wykorzystaniem narzędzi Google,

- lojalność i odpowiedzialność

- obecność w biurze i w instytucjach partnerskich Materii w Łodzi oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Materię w Łodzi (zgodnie z ustalonym harmonogramem)


Mile widziane:

- doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych z tańcem współczesnym, teatralnych, muzycznych, kulturalnych

Oferujemy:

pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej lub B2B

elastyczne godziny pracy, również w systemie pracy zdalnej

specjalistyczne szkolenie z zakresu koordynacji projektów

Prześlij CV z opisanym doświadczeniem i poniższą klauzulą na adres info@materialodz.pl do 13.04.2021 do 16:00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Materia w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)


Materia jest otwarta na różnorodność i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Podstawowe informacje dot. dostępności: 1 z 3 budynków, w których realizujemy program nie posiada windy. Możliwość pracy zdalnej i w elastycznym wymiarze - tak. Praca maksymalnie do godz. 19 lub 21, jeśli są grane spektakle. Jeśli masz pytania napisz: info@materialodz.pl


Zapraszamy do współpracy!

Koordynator programu głównego

Zakres zadań:

Realizacja i kontrola wszystkich etapów produkcyjnych programu głównego w tym:

Koordynacja i organizacja wyznaczonych przez Materię projektów, stanowiących program główny,

Organizacyjne wsparcie dla zespołu Materii,

Prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie realizacji programu,

Współtworzenie z producentem Materii szczegółowego harmonogramu wydarzeń,

Nadzór nad harmonogramem realizacji programu, m.in. aktualizowanie Google calendar,

Nadzorowanie prawidłowej realizacji planów pracy artystycznej i edukacyjnej ustalonych przez Materię ze zleceniobiorcami/współpracownikami (np. tancerzami, choreografami, pedagogami)

Kontrola ustalonych limitów finansowych w realizacji programu w ścisłej współpracy z producentem Materii,

Koordynacja pracy wolontariuszy/praktykantów, rozdzielanie zadań w porozumieniu z Materią,

Realizacja wydarzeń zgodnie z wytycznymi (tj. rider techniczny, informacje promocyjne),

Wsparcie produkcji spektakli, nadzór nad zakupem i/lub wykonaniem (w tym współpraca z firmami/wykonawcami) niezbędnych do realizacji premier elementów (scenografia, kostiumy, rekwizyty itp.)

Zamawianie niezbędnych do realizacji programu materiałów,

Koordynacja pracy zespołów artystycznych i technicznych w ścisłej współpracy z producentem Materii w związku z prezentacją spektakli własnych Materii w Łodzi,

Weryfikacja i monitorowanie warunków technicznych prezentacji zaproszonych spektakli posługując się przekazanymi riderami technicznymi,

Planowanie transportu scenografii,

Koordynacja prób i prezentacji zaproszonych spektakli w Łodzi,

Koordynacja dokumentacji spektakli i archiwizacja,

Przekazanie materiałów promocyjnych partnerom w Łodzi,

Praktyczne i organizacyjne wsparcie zespołu artystycznego i ekipy technicznej,

Zapobieganie i reagowanie na niezapowiedziane sytuacje logistyczne,

Koordynacja prawidłowej realizacji programu od strony technicznej (współpraca z akustykami, realizatorami światła i montażystami scenografii i obsługą widowni, inspicjentami)

Zbieranie informacji dot. frekwencji,

Obecność podczas wydarzeń organizowanych w ramach programu głównego.


Przestrzeganie obowiązującej w Materii instrukcji obiegu dokumentów i informacji,

Przestrzeganie zasad równości szans oraz zrównoważonego rozwoju przy wykonywaniu obowiązków zawodowych,

Przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu oraz kontrahentów,

Ścisła współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację programu

fot. Kamil Soczewka

Intensywne warsztaty mistrzowskie dla łyżwiarzy


Od 8 do 12 lutego na zaproszenie Jacka Owczarka, dyrektora Materii, pary reprezentujące polską Kadrę Narodową Łyżwiarstwa Figurowego na lodzie, w konkurencji par tanecznych trenowali taniec w Łodzi. Jacek już od roku trenuje polskich łyżwiarzy.

Głównych celem wspólnego projektu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego oraz Materii jest gruntowne przygotowanie najlepszych par tanecznych do kolejnego sezonu łyżwiarskiego, w tym pary Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev, do eliminacji do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Ma to związek ze zmianami w regulaminie rywalizacji par łyżwiarskich, polegającymi na wprowadzeniu nowych rytmów oraz poszerzeniu dostępnych stylów i technik tanecznych, spośród których zawodnicy i trenerzy mogą czerpać inspiracje do programów prezentowanych podczas zawodów.

Zawodnicy i zawodniczki, na co dzień trenujący pod kierunkiem Sylwii Nowak szkolili się podczas intensywnych zajęć i warsztatów mistrzowskich, prowadzonych przez wykładowców Instytutu Choreografii i Technik Tańca w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Warsztaty prowadzili: taniec jazzowy - Agnieszka Łuczyńska, kontakt improwizacja i partnerowania - Jacek Owczarek, hip hop - Krzysztof Skolimowski i Karol Polak, pilates dla tancerzy - Greta Polańska-Moidini, tango argentyńskie - Paweł Skalski. Zajęcia z rytmiki poprowadziła Jej Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. Elżbieta Aleksandrowicz. Sportowcy mieli także idywidualne konsultacje z fizjoterapeutą Robertem Nowickim.


REPORTAŻ TV TOYA
fot. Kamil Soczewka

Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Tańca Sic! 2008 w Warszawie, Melvin FrÆnk z Magpie Music and Dance Collective, CSW Zamek Ujazdowski, fot. Marta Ankiersztejn

Digitalizacja nagrań z Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Tańca Sic! w Warszawie

Dzięki współpracy z Instytut Muzyki i Tańca i dotacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizujemy digitalizację nagrań z Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Tańca Sic! w Warszawie, które zostaną przekazanie do Archiwum Instytutu Muzyki i Tańca, a następnie udostępnianione czytelnikom w Bibliotece prowadzonej przez Instytut.

Szczegóły wkrótce!

To niezwykłe wydarzenie, Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Tańca Sic! stworzyliśmy w 2007 roku z Iloną Trybułą, która była jego dyrektorką artystyczną. Festiwal w latach 2007-2012 odbywał się w przestrzeni Teatru Wytwórnia oraz w Sali Laboratorium im. Wojciecha Krukowskiego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Warsztaty odbywały sie w Centrum Łowicka. W 2016 roku Ilona Trybuła z Fundacją Ciało Się zorganizowała program (sic!): four seasons w U-jazdowskim.

Co roku gościł artystki i artystów zajmujących się improwizacją tańca, jak m.in. Julyen Hamilton, David Zambrano, Magpie Dance Company, którego liderką jest Katie Duck, Makiko Ito, Daniel Lepkoff, Borisa Chatmatz, Chanti Wadge, Jacek Owczarek, Pracownia Fizyczna i Goście, a z warszawskich twórców między innymi – Rafał Dziemidok, Marysia Stokłosa i Dominik Strycharski, którzy współtworzyli kolektyw Melba. W programie festiwalu łączyliśmy spektakle powstające w czasie rzeczywistym – na oczach widzów z warsztatami, wykładami, projekcjami i rozmowami. W roku 2010 po raz pierwszy dokonaliśmy połączenia dwóch wydarzeń skupionych wokół idei sztuki improwizowanej, Fesiwalu SIC! i Festiwalu Muzyki Improwizowanej Ad Libitum, którego dyrektorem jest Krzysztof Knittel. Podczas edycji 2011 ta fuzja dwóch przenikających się dziedzin znalazła swoją kontynuację.

Przy festiwalu wydaliśmy w 2012 roku publikację Wykłady i rozmowy o improwizacji tańca, mamy nadzieję, że spełni się nasze marzenie o pełnym udostępnieniu wiedzy i doświadczeń, które zgromadził Festiwal.

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach projektu Digitalizacja Polskiego Tańca

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fot. Katarzna Chmura-Cegiełkowska


fot. Sebastian Nieśpiałowski


fot. Sebastian Nieśpiałowski


fot. Mariusz Marciniak ze spektaklu Skarb Nienazwanej Góry

Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt życzy zespół Materii - niech to będzie czas na odpoczynek i małe przyjemności w gronie najbliższych!Partnerzy projektu JA I MOJA PRZESTRZEŃ


Wsparcie dla projektu zainicjowanego przez Marlenę Bełdzikowską, potwierzdziło Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza oraz Centrum Praw Kobiet w Łodzi oraz Centrum Służby Rodzinie.

W grudniu zaprosimy na otwarte dwudniowe warsztaty skierowane do kobiet w wieku 25-55 lat, mieszkających w Łodzi i jej okolicach. Doświadczenie z tańcem i ruchem nie jest wymagane.

Warsztat odbędzie się 12-13.12.2020 w godz. 12:00-15:00 w salach szkoły tańca Spot66 na ul. Andrzeja Struga 66 w Łodzi.

Warsztaty są wstępem i zapowiedzią dwumiesięcznego projektu o nazwie TWÓJ MOMENT MOCY zaplanowanego na rok 2021. Projekt został stworzony z myślą o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej, odczuwających zastój w swoim życiu i brak perspektyw na zmianę, czy też potrzebujących wsparcia oraz dla osób, które szukają motywacji do odnalezienia dla siebie nowych ścieżek rozwoju i motywacji do działania.

Na cały projekt składa się szereg warsztatów i zajęć opartych na pracy z ciałem, tańcu, technikach relaksacyjnych i wybranych metodach choreoterapii. Wszystkie działania mają na celu zwiększenie świadomości siebie, własnego ciała, emocji oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Projekt ma na celu również rozbudzenie energii życiowej, wsparcie rozwoju osobistego oraz wydobycie wewnętrznej siły.

Program pierwszego etapu - dwudniowych warsztatów zaplanowanych na grudzień opiera się na pracy z ciałem, oddechem i przestrzenią i jest wstępem do pracy nad świadomością swojego ciała i pracy z przestrzenią zarówno naszej własnej jak i tej wspólnej, którą dzielimy z innymi.

W drugim etapie w 2021 roku projekt będzie kontyuowany i poszerzony o kolejne zajęcia aktywizujące.

Warsztaty prowadzą Marlena Bełdzikowska i Monika Jakubowska, które wykładają na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na specjalności Somatyka w tańcu i terapii. Na początku warsztatów prowadzące przedstawią program, cele i zasady oraz przeprowadzą krótkie zajęcia aktywizujące, będące wstępem do kolejnego etapu: pracy z ciałem, przestrzenią i oddechem.

Monika Jakubowska poprowadzi pracę z ciałem i oddechem (3h)

Marlena Bełdzikowska poprowadzi pracę z ciałem i przestrzenią (3 h)


INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Kontakt z nami: info@materialodz.pl

Zapisy ruszą wkrótce! Limit miejsc: 12

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Warsztat przygotowany jest przez prowadzące z myślą o kobietach w wieku 25-55 lat, ale nie wykluczymy osób młodszych lub starszych! Warsztat NIE jest przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących się tańcem.

Doświadczenie z tańcem i ruchem nie jest wymagane!

Prosimy wziąć na zmianę wygodny strój i coś do picia.


Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi

PARTNERZY WARSZTATU


Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci

PROM – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza

OTWARTY NABÓR / LABORATORIA CHOREOGRAFICZNE

Materia zaprasiła do zgłoszeń się na Laboratorium choreograficzne 2. Termin wysłania zgłoszeń upłynął w dniu 29.10.2020. Wybraliśmy nie jedno, a dwa zgoszenia. Szczegóły wkrótce!

W ramach pilotażu projektu Przestrzenie Sztuki odbędą się więc nie dwa a trzy dwumiesięczne laboratoria dla osób rozpoczynających tworzenie choreografii lub mających za sobą już kilka prac. W ramach Laboratoriów otrzymają dostęp do sali prób i możliwość konsultacji prac.

Laboratoria to czas na eksperymentowanie i badanie, sprawdzanie koncepcji. Nie oczekujemy przygotowania spektaklu ani jego publicznej prezentacji. Uczestnicy każdego z Laboratoriów w wybranej przez siebie formie podzielą się swoją pracą podczas 2 pokazów lub spotkań w uzgodnionym terminie.

Laboratorium 1 już trwa, na drugie Laboratorium ogłosiliśmy nabór otwarty, kierując go głównie do twórców związanych z Łodzią.

Laboratorium odbędzie się listopadzie i grudniu 2020 w Łodzi. Zespół Materii podczas naboru kierowaŁ się odpowiedziami na 3 pytania: czy plan laboratorium jest przemyślany i realny? czy w zgłoszeniu główna metoda pracy i/lub technik jest klarownie opisana? czy osoba zgłaszająca się jest związana z Łodzią?

O wyniku naboru poinformowaliśmy mailowo wszystkich uczestników.

Zgłoszenie i udział w Laboratorium nie wiązało się z opłatami. Organizator określił budżet Laboratorium w wysokości 1000 zł. Sposób jego wydatkowania (honoraria, w tym konsultacje i inne koszty), zgodny ze Statutem fundacji i charakterem Laboratorium, zostanie ustalony z uczestnikami Laboratorium. Ustalone wydatki opłaca Organizator.

Terminy pracy na salach będą uzgadniane indywidualnie po wynikach naboru, będą wynikały z dostępności sal. Limit uczestników jednego Laboratorium to 6 osób (wliczając osobę reprezentantującą). Osoby spoza Łodzi mogą wziąć udział w naborze pamiętając, że nie zapewnimy noclegów.

Pytania i trudności formalne prosimy komunikować na adres: info@materialodz.pl

Z wszystkimi uczestnikami Laboratorium zostanie podpisana umowa o współpracy, w której określone będą m.in. zasady korzystania z sal, ramowy harmonogram, kwestie informacji i promocji, kwestie bezpieczeństwa, klauzule RODO, warunki odwołania i rezygnacji.

-------------------------------------------------

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi

KONFERENCJA PRASOWA


5 października w nowych salach Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w Ogrodach Geyera odbyła się konferencja prasowa, podczas której oficjalnie zainaugurowana została działalność fundacji Materia oraz łódzki program w ramach projektu Przestrzenie Sztuki.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania linii programowej nowopowstałej instytucji kultury oraz przedstawienia twórców, którzy wspólnie z zespołem Materii będą budować w Łodzi nowe miejsce dedykowane tańcowi współczesnemu i choreografii

Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainaugurowały w lipcu br. pilotażowy program Przestrzenie Sztuki, który odbywa się w siedmiu miastach w Polsce. Inicjatorami i operatorami projektu Przestrzeni Sztuki w Łodzi, odpowiedzialnymi za produkcję i program są dr. hab. Jacek Owczarek i Sonia Nieśpiałowska-Owczarek oraz prowadzona przez nich fundacja Materia.

Na konferencji prasowej obecni byli:

Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Miasta Łodzi

JM dr hab. Prof AM Elżbieta Aleksandrowicz, Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Pan Prof. Cezary Sanecki, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w latach 2012-2020

Pan Jacek Grudzień p.o. Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi

Pani Aleksandra Podębska, Dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki

Pani Dominika Wieczorek-Lubecka, Zastępca Dyrektora Poleskiego Ośrodka Sztuki

artyści prezentujący spektakle i działania w 2020 roku

kadra “Modułu dla tancerzy zaawansowanych”

oraz

reprezentujący fundację Materia Jacek Owczarek i Sonia Nieśpiałowska-Owczarek

Film dot. programu przygotowali Wojciech Łaba i Aleksandra Łaba


MATERIAŁY PRASOWE

kontakt: pr@materialodz.pl

fot. Mariusz MarciniakSPEKTAKL ODYSEJA


W programie Materii odbyły się 2 pokazy spektaklu Odyseja na Dworcu Fabrycznym w Łodzi. Tomasz Ciesielski zaprosił widzów do miejsca, gdzie podróż się rozpoczyna lub kończy, by pomiędzy przyjazdami i odjazdami pociągów wspólnie doświadczać wyprawy w różnych jej momentach. Widzowie otrzymali zestawy słuchawkowe, które były bramą do intymnego świata wykreowanego przez performerów, a niedostępnego dla przypadkowych przechodniów. Poprzez język teatru i tańca twórcy badali, w jakim stopniu archetyp homo viator - człowieka w drodze - jest aktualny dla współczesnych Europejczyków.

Bezpośrednio po porannym spektaklu zaprosiliśmy publiczność na spotkanie z Tomaszem Ciesielskim w formie spaceru po przestrzeni spektaklu - Dworcu Fabrycznym, choreograf opowiedział o założeniach swojego projektu i odpowiedział na pytania.


Odyseja

Choreografia: Tomasz Ciesielski w ścisłej współpracy z tancerzami

Taniec: Natalia ‘Sarna’ Kladziwa, Oscar Mafa, Paweł Urbanowicz

Muzyka: Sean Palmer, Kuba Pałys

Kostiumy: Damian Kretschmer

Produkcja: Joanna Stasina


-------------------

Organizator pokazów 20.09.2020: Materia

Partnerzy projektu: Poleski Ośrodek Sztuki, , Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Patroni medialni: taniecpolska.pl , e-teatr, Avant lab of dance

Projekt Przestrzenie Sztuki, którego operatorem jest Materia, jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Dziękujemy PKP Polskie Linie Kolejowe za zgodę na realizację wydarzenia na terenie Dworca Fabrycznego


Fot. Mariusz Marciniak

Śląski Teatr Tanca w Nowym Jorku, 1993, fot. z archiwum Mariusza Olszewskiego

Pierwszy skład - stypendium MKIDN dotyczące Śląskiego Teatru Tańca

7-12.2020

Sonia Nieśpiałowska-Owczarek w ramach stypendium twórczego MKiDN na drugą połowę 2020 roku zrealizuje kwerendę i zbiera materiał do książki Pierwszy skład o pierwszych tancerzach Śląskiego Teatru Tańca i pierwszych trzech latach funkcjonowania zespołu założonego przez Jacka Łumińskiego w 1991 roku.

Projekt stypendialny zakłada przeprowadzenie i redakcję wywiadów z tancerzami: dr hab. Andrzejem Morawcem, Anną Krysiak, Agnieszką Noster, Wojciechem Mochniejem, Beatą Wojciechowską, Markiem Wasążnikiem, Mariuszem Olszewskim, Magdaleną Sokołowską, Grzegorzem Urbańczykiem oraz Krzysztofem Sołkiem, a także przygotowanie tekstu wprowadzającego. Rozmowom będzie towarzyszyło gromadzenie dokumentacji, tj. artykułów, dokumentów, zdjęć, ulotek z archiwów prywatnych i państwowych.

Zredagowane i autoryzowane wywiady, tekst wprowadzający, bibliografia i ilustracje zostaną przekazane do MKIDN i biblioteki Instytutu Muzyki i Tańca do końca lutego 2021, w kolejnych miesiącach planowane będzie wydanie książki.